Telefoon020 - 8890321
aangesloten bij

Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sunna Travel niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De gegevens op deze site kunnen bovendien zonder waarschuwing worden gewijzigd. Sunna Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Sunna Travel geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website zoals: informatie, beelden, video’s, recensies en overige teksten mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?